Światło słoneczne a oczy

Światło słoneczne a oczy

Silne światło słoneczne, np. podczas obserwowania zaćmienia słońca niedostatecznie ochronionymi oczami, może sprowadzić uszkodzenie siatkówki w jej najważniejszym miejscu, a mianowicie w plamce żółtej, prowadząc do trwałego upośledzenia wzroku. Podobnie pobyt w słońcu na lodowcu wywołuje nie tylko zapalenie spojówek, ale równocześnie ubytki nabłonka rogówki, uszkodzenie siatkówki i silne bóle oka. Podobne objawy wywołuje silne światło elektryczne podczas spawania metali lub np. patrzenie na roztopione żelazo w hutach. Spotyka się również zapalenia spojówek na tle uczuleniowym, gdzie czynnikiem chorobotwórczym są pyłki kwiatów lub zbóż, prymulki, niektóre związki chemiczne itd. Do takich schorzeń należy katar wiosenny spojówek, występujący u starszych dzieci i dorosłych uczulonych na pyłki kwiatowe i słońce. W pływalniach, w których wodę chloruje się celem jej odkażenia, można również nabawić się zapalenia spojówek wskutek działania chloru. Opiłki ołówka chemicznego zaprószone do oka mogą wywołać nawet groźne następstwa, jest to bowiem barwnik anilinowy niszczący żywe komórki.