Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zaprasza na bezpłatne warsztaty-lipiec 2009r

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zaprasza na bezpłatne warsztaty-lipiec 2009r

Jeszcze w lipcu doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu proponują udział w następujących warsztatach:

Przedsiębiorczość, czyli jak zaistnieć na rynku pracy?
20-22 lipca 2009 r., w godz. 9 - 13.
Warsztaty dadzą uczestnikom niezbędną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, jak również wstępne zbadanie predyspozycji w tym kierunku. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się również, jak rozpocząć własną działalność gospodarczą, czym jest biznesplan oraz jak dobrze wykorzystać swój potencjał na rynku pracy.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o metodach rekrutacji pracowników.
23 lipca 2009 r., w godz. 9-14.
Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które poszukują pracy i chcą poznać różnorodne, czasami niecodzienne formy rekrutacji wykorzystywane przez pracodawców. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in., jak rozpoznać i poradzić sobie z rozmowami kwalifikacyjnymi celowo prowadzonymi w stresie. Poznają także metodę zwaną Centrum Oceny (Assessment Centre) i nietypowe zadania indywidualne i grupowe, jakimi mogą zaskoczyć pracodawcy w czasie rekrutacji. Na spotkaniu zostaną także omówione specyficzne sposoby rekrutacji pracowników na stanowiska takie jak: sekretarka, asystentka, przedstawiciel handlowy.

Szukasz pracy? Naucz się skutecznie wykorzystywać czas!
27-29 lipca 2009 r., w godz. 9-14.
Zajęcia przeznaczone są dla osób poszukujących zatrudnienia oraz pracujących. Uczestnicy uczą się jak: ustalać cele pod kątem ważności, planować zadań do wykonania, unikać złodziei czasu, prawidłowo zorganizować najbliższą przestrzeń oraz poznają różne style zarządzania czasem. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i prezentacji.

Autoprezentacja - znajdź w sobie mocne strony.
28-30 lipca 2009 r., w godz. 9-13.
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają poszukiwanie pracy , jak i dla tych, którzy już "wysyłają swoje CV", ale przez dłuższy czas nie zauważają żadnych pozytywnych efektów swoich działań i potrzebują wsparcia w tym zakresie. Program warsztatów przewiduje również symulację rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Udział w zajęciach pozwoli na uporządkowanie informacji o swoich kwalifikacjach, doświadczeniach życiowych, realnych umiejętnościach, zdolnościach i zainteresowaniach. Takie przygotowanie pozwoli później na dobrą autoprezentację kandydata do pracy podczas rozmowy z przyszłym pracodawcą.

Proponowane przez Centrum zajęcia odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerami telefonów 061 8463852 lub 061 8463854 lub o wcześniejsze osobiste zgłoszenie się do Centrum.

Źródło: www.poznan.pl