Kształt i wielkość gałki ocznej

Kształt i wielkość gałki ocznej

Kształt i wielkość gałki ocznej są również dziedziczne, dziedziczy się wady refrakcji (krótkowzroczność, astygmatyzm itd.). Te wszystkie cechy dziedziczy się po przodkach, a więc nie tylko po rodzicach, ale i po dziadkach i pradziadkach. Przy zawieraniu małżeństw należy unikać takich osobników, u których występują ujemne cechy dziedziczne tego samego typu. Osobnik z dziedziczną krótkowzrocznością nie powinien zawierać małżeństwa z osobnikiem dotkniętym również dziedziczną krótkowzrocznością, u potomstwa wystąpi bowiem wada w stopniu spotęgowanym. Dotyczy to naturalnie i innych wad dziedzicznych. Schorzenia oczu mogą być natury zapalnej, zwyrodnieniowej, nowotworowej lub urazowej. Najczęściej występują procesy zapalne różnego pochodzenia. Uwagi ogólne: oko jest częścią ciała, może więc ulegać wtórnie schorzeniom toczącym się w organizmie, może to być schorzenie o naturze zakaźnej lub też schorzenie niezakaźne, np. choroby przemiany materii, gruczołów o wewnętrznym wydzielaniu, nowotwory itp.